Her vil vi legge ut bilder fra opphold
og arrangement på Sirkka-Gården.

Galleri 1 (diverse bilder)